SUPER NOVINKA !!!

Zesilovač s nulovým zkreslením zapojený ve třídě „U“.

     Ano, není to chyba tisku. Předkládám vám návod ke stavbě zesilovače s opravdu nulovým zkreslením. Jeho vznik spadá do roku 1968, kdy byl v dubnovém čísle časopisu Hudba a zvuk zveřejněn první návod na takovýto naprosto nezkreslující zesilovač. Jeho výroba však byla poměrně složitá, pamětníci jistě vzpomenou na potíže při odstraňování folií z elektrolytických kondenzátorů Tesla které zaviňovaly parazitní kapacitu, nebo při výrobě tzv. komparačních tranzistorů. Ty se v oněch dobách ruchadla a pazourku vyráběly z běžných výkonových tranzistorů přesně časově definovaným přiložením napětí 2kV mezi bázi a emitor. Po léta trvajícím výzkumu vám tedy dnes mohu předložit návrh, jež byl inspirován špičkovou vysokofrekvenční technikou. Jak znalci High End systémů dobře vědí, zvuk jednotlivých komponentů není ovlivňován jen v nízkofrekvenční části spektra, ale je nutno dosáhnout vynikajících parametrů i v oblasti nad a pod tímto spektrem. Mým požadavkům nejlépe vyhověl zesilovač zkonstruovaný na principu páskového vedení běžně používaného ve vysokofrekvenčních zařízeních. po mnoha namáhavých výpočtech a náročných měřeních jsem nakonec vyrobil zesilovač absolutně dokonalý téměř ve všech parametrech. Nakonec, posuďte sami:

    Zkreslení THD+N v rozsahu výstupního napětí od 0,01uV  -  0,000000% (pod mezí registrovatelnosti všech známých měřících přístrojů) Zkreslení nebylo zjištěno ani detektorem lži, který pro tyto účely laskavě zapůjčila pensylvánská sekce vyšetřování FBI.

    Intermodulační zkreslení při libovolné kombinaci frekvencí a průběhů v rozsahu 0 – 4,5Ghz  opět nepřesáhlo hodnotu 0,000000%.

 Zjištěná šířka pásma  0 – 4500 MHz s poklesem 0,003dB v posledních 100MHz.

 

odstup S/N > 180 dB

     Skutečné parametry jsou patrně ještě lepší – pouze jsem neměl k disposici dostatečně přesné měřící přístroje. Tyto parametry ovšem nejsou zadarmo, jsou vyváženy nízkým zesílením, které nepřesahuje hodnotu 1. Podmínkou úspěšné funkce tedy je, že koncovému stupni musíme předřadit dostatečně výkonný předzesilovač. Jak dále uvidíme, eliminace všech škodlivých faktorů šla tak daleko, že není zesilován ani proud, což je ovšem řešení naprosto puristické. Takto řešený zesilovač prostě signál dodaný předzesilovačem prostě poškodit nemůže. Nezbývá nám tedy, než použít předzesilovač o dostatečném výkonu. Zde se ovšem projeví další výhoda zesilovače: nezávisle na napájecím napětí může dodávat výkon mnoha set Wattů. Jako vhodné typy předzesilovačů lze doporučit například dva Acophase A50 v můstkovém zapojení, nebo Audiomat Solfége pro milovníky elektronkového zvuku. I při takovémto spojení nepřesáhne příkon zesilovače spotřebu indikačních LED /modré, pro každý kanál jedna/.

     Nyní k vlastní konstrukci: Každý kanál zesilovače tvoří dvě souběžná pásková vedení ve tvaru širokého U. Toto vedení je vytvořeno na plošném spoji. Rozměry je třeba dodržet co nejpřesněji. Rozteče pásků jsou 31.3mm po celé délce, šířka každého je 7,9 mm (přesně je to 7,905). Aby byla dodržena neměnná rozteč, je nutno zaoblení „dna U“ konstruovat jako čtvrtkruh. Rozteč vrcholů vnějšího „U“ je 157mm v ose pásku, celková výška pomyslného písmene „U“ je 63,2mm. povrch pásků je třeba povrchově upravit – stačí silné pozlacení. Samozřejmostí je i použití jakostního materiálu podkladového – nejlépe PTFE (Teflon).

   Vnitřní, kratší úsek vede živý signál, vnější je spojen se zemními svorkami předzesilovače reprosoustav. Na obou koncích jsou osazeny kvalitní reproduktorové svorky Neutrik nebo WBT. Je nutno dbát toho, aby nedošlo k záměně vstupních a výstupních svore, tedy se vyplatí věnovat propojování náležitou pozornost. Další součástkou je kondenzátor, který upravuje frekvenční charakteristiku na nejvyšších kmitočtech. Jeho hodnota je 3,7 pF a získáme ji paralelním spojení kondenzátorů 1,5 a 2,2 pF. Použijeme kvalitní typy kondenzátorů, což se nám vrátí v bohatších a lépe vykreslených tranzientech v pásmu nad 2GHz. Dále už jsou na desce jen součástky zdroje a srážecí rezistory pro LED. Zdroj je poměrně triviální, dvě toroidní trafa 300VA, 2x64V, diodový můstek přemostěný kvalitními propylénovými kondenzátory a 2x2 elektrolytické kondenzátory Roederstein 10G/100V. Bimonaurální konstrukci je vhodné přizpůsobit i napájení a vyvést samostatně i dvě síťové šňůry.


ROYAL